User manuals

01. PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE (HTML5) (pdf, 13 MB)

Příručka pro zadavatele obsahuje detailní popis dostupných funkcionalit systému NEN. V současné době probíhá aktualizace této příručky. Pokud nenaleznete Vámi požadovanou informaci, kontaktujte prosím podporu NEN.


02. PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE (HTML5) (pdf, 4 MB)

Příručka pro dodavatele obsahuje detailní popis dostupných funkcionalit systému NEN.04. PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE (PŮVODNÍ VERZE) (pdf, 2 MB)

Příručka pro dodavatele obsahuje detailní popis dostupných funkcionalit v původní verzi systému NEN.


05. REGISTRACE DO NEN (pdf, 1 MB)

Příručka obsahuje popis procesu registrace pro dodavatele a zadavatele.07. NESTANDARDNÍ STAVY (HTML5) (pdf, 1 MB)

Příručka obsahuje seznam a popis nejčastějších nestandardních stavů v systému NEN.


08. REGISTR RÁMCOVÝCH DOHOD (pdf, 4 MB)

Příručka obsahuje zavedení rámcových dohod, zadávání VZ na základě RD/RS a registr RD/RS.


09. DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM (HTML5) (pdf, 5 MB)

Příručka obsahuje zavedení dynamického nákupního systému, zadávání VZ v DNS a registr DNS.


10. SOUTĚŽ O NÁVRH (HTML5) (pdf, 4 MB)

Příručka popisuje administraci Soutěže o návrh.


11. CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ (HTML5) (pdf, 5 MB)

Příručka popisuje systém centralizovaného zadávání.


12. ZJEDNODUŠENÝ PRŮCHOD NEN (PŮVODNÍ VERZE) (pdf, 5 MB)

Příručka obsahuje detailní popis administrace zadávacího řízení v původní verzi systému NEN.


13. DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM + REGISTR DNS (PŮVODNÍ VERZE) (pdf, 2 MB)

Příručka popisuje proces zavedení DNS a otevírání žádostí o účast v Registru DNS v původní verzi.


14. EVIDENCE ZP (PŮVODNÍ VERZE) (pdf, 1 MB)

Příručka popisuje evidenci veřejné zakázky v půovdní verzi.


15. PRINCIPY PRÁCE S CERTIFIKÁTY V NEN (pdf, 925 kB)

Příručka popisuje základní principy práce s certifikáty v NEN.


16. PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE + INFORMACE O TRHU (HTML5) (pdf, 1 MB)

Příručka popisuje administraci předběžné tržní konzultace a průzkumu trhu v nové verzi NEN (HTML5).


17. IMPORT PROFILU ZADAVATELE (zip, 1 MB)

Import profilu zadavatele.


18. NAPOJENÍ SPISOVÉ SLUŽBY K NEN (zip, 2 MB)

Napojení spisové služby k NEN


19. PŘIPOJENÍ INDIVIDUÁLNÍHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE K NEN (zip, 1 MB)

Připojení individuálního elektronického nástroje (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN


20. EXTERNÍ ADMINISTRACE VZ (pdf, 2 MB)

Příručka popisuje proces externí administrace veřejné zakázky v systému NEN.


21. ELEKTRONICKÁ AUKCE (HTML5) (pdf, 1 MB)

Příručka popisuje proces elektronické aukce v nové verzi.


22. SYSTÉM KVALIFIKACE A INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ (HTML5) (pdf, 748 kB)

V příručce naleznete postup práce se systémem kvalifikace a inovačního partnerství.


23. UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ NEN (HTML5) (pdf, 2 MB)

V příručce naleznete základní funkcionality pro zadavatele v rámci systému NEN v novém uživatelském prostředí.