Znalecký posudek k veřejné zakázce - Vyčkávací munice taktická - nákup - 1. etapa

Tender Documentation


Show detail
DetailPříloha č. 1 výzvy - Smlouva o dílo_Vyčkávací munice taktická.docxVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace07. 03. 2024 10:11Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 1 výzvy - Smlouva o dílo - Vyčkávací munice taktická.pdfVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace07. 03. 2024 10:11Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 výzvy - Specifikace plnění – seznam požadovaného materiálu.pdfVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace07. 03. 2024 10:11Dokument není zavirovaný
DetailVýzva k podání nabídky_Vyčkávací munice taktická-znalci.pdfVýzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace07. 03. 2024 10:11Dokument není zavirovaný