NEN Portal

The National Electronic Tool (NEN) is a complex electronic tool for administration, public procurement and concessions in all categories of public procurement and in all categories of contracting authorities, including sectoral. NEN supports all range of computerization from the register of public procurement to fully electronic procedures.

NEN will allow interconnection with internal systems of contracting authorities and suppliers or e-Government systems in the Czech Republic. It will fully support planning activities as it will often be used for public procurement under long-term investment projects.

Operating information

Certifikace prostředí NEN

Vážení uživatelé,

v návaznosti na naši zprávu zaslanou dne 12. března 2019 bychom Vás chtěli touto cestou informovat o znovu získání certifikátu prostředí pro NEN podle vyhlášky o certifikaci elektronických nástrojů (vyhláška č. 260/2016 Sb.).

Certifikát prostředí byl získán ke dni 25. 3. 2019 a platí do 24. 3. 2022.

Certifikace prostředí kontroluje, že podmínky provozu odpovídají požadavkům vyhlášky. Kontroluje se tak například řízení aktiv a rizik, řízení lidských zdrojů, pravidla interního auditu. Jedním z hlavních bodů byly podrobné rozbory nápravných opatření po nastalé události ze dne 15. 2. 2019.

Jednotlivé funkce systému nebyly ovlivněny a jejich certifikace nebyla ohrožena.

Certifikát prostředí naleznete zde.

Správce NEN

full text Certifikace prostředí NEN »
load older Operating information »

News

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,  


v části „Informace pro uživatele“ došlo k aktualizaci Provozního řádu pro Rutinní provoz.   

Aktualizované byly kapitoly:

2.3.3. upraveny definice el. podpisů

6.2.1. přidány podporované formuláře pro VVZ

9.1. přidány HW a SW nároky na NEN ve verzi HTML5

9.2.2. přidáno doporučení pro zadavatele k ověření funkčnosti šifrovacího klíče 

full text Aktualizace Provozního řádu »
load older News »

Actual tender procedures

Tender procedures in which new events were published in the NEN Journal (publication of tender documentation, publication of explanations of the tender documentation, etc.) will be displayed here. Records are arranged according to when a new event was last published for a particular tender procedure and from the latest record to the oldest. By selecting a record, the user will be taken to details of the tender procedure within the contracting authority's profile. Tender procedures implemented in the NEN system are monitored.

DETAILSYSTEM NUMBERCONTRACTING AUTHORITYNAMETYPE OF TENDER PROCEDURESTATUSDATE OF LAST PUBLICATION
Detail »N006/19/V00009451Sítník Company s.r.o.Rybí přechod Vladislav - monitoringOtevřená výzvaNeukončen24. 4. 2019 22:55:23
Detail »N006/19/V00005655Sítník Company s.r.o.Rybí přechod Vladislav - výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZPOtevřená výzvaNeukončen24. 4. 2019 22:27:09
Detail »N006/19/V00011086Ministerstvo obranyNákup pipetovacích nástavců combitips pro dávkovače Eppendorf Multipette o objemech 0,1ml; 0,2ml a 0,5ml - projekt věda-výzkum VI20152020044.Otevřená výzvaNeukončen24. 4. 2019 22:16:17
Detail »N006/19/V00010397Institut klinické a experimentální medicínyDodávky SZM – Dodávky kardioverterů – defibrilátorů včetně příslušenstvíOtevřené řízeníNeukončen24. 4. 2019 22:03:34
Detail »N006/19/V00011085Ministerstvo obranyNákup jednorázových rukavic nitrilových velikosti "L" a "M" - pro provoz laboratoře PCR v rámci bezpečnostního výzkumu věda-výzkum VI20152020044.Otevřená výzvaNeukončen24. 4. 2019 21:41:27
Detail »N006/19/V00002126Město ChoceňNástavba a přístavba ZŠ Sv. Čecha, Sv. Čecha 1686, ChoceňZjednodušené podlimitní řízeníZadán24. 4. 2019 21:21:56
Detail »N006/19/V00011081Ministerstvo obranyNákup 1 ks laminárního PCR boxu s HEPA filtrem....Otevřená výzvaNeukončen24. 4. 2019 21:01:38
Detail »N006/19/V00010407Ministerstvo obranyRD přeprava materiáluOtevřená výzvaZrušen24. 4. 2019 19:56:37
Detail »N006/19/S00000003Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnostČERNÁ POLEOtevřená soutěž o návrhNeukončen24. 4. 2019 18:09:53
Detail »N006/19/V00007896Česká rozvojová agenturaVýstavba čistírny odpadních vod BriceniOtevřené řízeníNeukončen24. 4. 2019 17:01:53
display all »