NEN Portal

The National Electronic Tool (NEN) is a complex electronic tool for administration, public procurement and concessions in all categories of public procurement and in all categories of contracting authorities, including sectoral. NEN supports all range of computerization from the register of public procurement to fully electronic procedures.

NEN will allow interconnection with internal systems of contracting authorities and suppliers or e-Government systems in the Czech Republic. It will fully support planning activities as it will often be used for public procurement under long-term investment projects.

Operating information

Servisní okno

Vážení uživatelé,

dne 10. 5. 2019 od 21:00 do 21:15 dojde k plánovanému servisnímu zásahu. Tento servisní zásah způsobí odhlášení ze systému NEN.

Děkujeme za pochopení.

full text Servisní okno »

Certifikace prostředí NEN

Vážení uživatelé,

v návaznosti na naši zprávu zaslanou dne 12. března 2019 bychom Vás chtěli touto cestou informovat o znovu získání certifikátu prostředí pro NEN podle vyhlášky o certifikaci elektronických nástrojů (vyhláška č. 260/2016 Sb.).

Certifikát prostředí byl získán ke dni 25. 3. 2019 a platí do 24. 3. 2022.

Certifikace prostředí kontroluje, že podmínky provozu odpovídají požadavkům vyhlášky. Kontroluje se tak například řízení aktiv a rizik, řízení lidských zdrojů, pravidla interního auditu. Jedním z hlavních bodů byly podrobné rozbory nápravných opatření po nastalé události ze dne 15. 2. 2019.

Jednotlivé funkce systému nebyly ovlivněny a jejich certifikace nebyla ohrožena.

Certifikát prostředí naleznete zde.

Správce NEN

full text Certifikace prostředí NEN »
load older Operating information »

News

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,  


v části „Informace pro uživatele“ došlo k aktualizaci Provozního řádu pro Rutinní provoz.   

Aktualizované byly kapitoly:

2.3.3. upraveny definice el. podpisů

6.2.1. přidány podporované formuláře pro VVZ

9.1. přidány HW a SW nároky na NEN ve verzi HTML5

9.2.2. přidáno doporučení pro zadavatele k ověření funkčnosti šifrovacího klíče 

full text Aktualizace Provozního řádu »
load older News »

Actual tender procedures

Tender procedures in which new events were published in the NEN Journal (publication of tender documentation, publication of explanations of the tender documentation, etc.) will be displayed here. Records are arranged according to when a new event was last published for a particular tender procedure and from the latest record to the oldest. By selecting a record, the user will be taken to details of the tender procedure within the contracting authority's profile. Tender procedures implemented in the NEN system are monitored.

DETAILSYSTEM NUMBERCONTRACTING AUTHORITYNAMETYPE OF TENDER PROCEDURESTATUSDATE OF LAST PUBLICATION
Detail »N006/19/V00013802Ministerstvo obranyVýzva č. 004/2019 k RD č. 33307/2019-6624, Technická kontrola a měření emisí osobních vozidelZadávání VZ na základě rámcové dohody bez obnovení soutěže (mimo zadávací řízení)Zadán21. 5. 2019 21:22:30
Detail »N006/19/V00009277Městská část Praha-Dolní ChabryDostavba ZŠ Praha - Dolní ChabryOtevřené řízeníNeukončen21. 5. 2019 19:20:24
Detail »N006/19/V00014117Ministerstvo obranyelektrospotřebičeOtevřená výzvaNeukončen21. 5. 2019 18:55:10
Detail »N006/19/V00014207Ministerstvo obranyNákup mobilních klimatizacíOtevřená výzvaNeukončen21. 5. 2019 18:08:46
Detail »N006/19/V00001585Národní památkový ústavNKP SZ Telč - Výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace projektu IROPOtevřená výzvaNeukončen21. 5. 2019 17:59:01
Detail »N006/18/V00029006Ministerstvo obranyAutomobil terénní - balisticky zodolněný VIPUžší řízeníZadán21. 5. 2019 16:49:49
Detail »N006/19/V00014273Obec TisováZTV TISOVÁ - JIHOVÝCHODZjednodušené podlimitní řízeníNeukončen21. 5. 2019 16:35:29
Detail »N006/19/V00008264Ministerstvo financíImplementace opatření pro zajištění souladu IISSP s požadavky na kybernetickou bezpečnostOtevřené řízeníNeukončen21. 5. 2019 16:35:21
Detail »N006/19/V00009181Úřad práce České republikyRekvalifikační kurzy pro Královéhradecký kraj 2019 – 2023Otevřené řízeníNeukončen21. 5. 2019 16:26:07
Detail »N006/17/V00003942Statutární město BrnoBrno, Viniční II - rekonstrukce kanalizace a vodovoduUžší řízeníNeukončen21. 5. 2019 16:12:35
display all »