NEN Portal

The National Electronic Tool (NEN) is a complex electronic tool for administration, public procurement and concessions in all categories of public procurement and in all categories of contracting authorities, including sectoral. NEN supports all range of computerization from the register of public procurement to fully electronic procedures.

NEN will allow interconnection with internal systems of contracting authorities and suppliers or e-Government systems in the Czech Republic. It will fully support planning activities as it will often be used for public procurement under long-term investment projects.

Operating information

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

v pátek 3. 7. 2020 od 20:00 do 4:00 bude probíhat aktualizace systému NEN.

Obsahem aktualizace budou především následující změny:

1) Nový modul pro podporu centralizovaného zadávání, pomocí kterého lze:   
a.) spravovat katalog zadavatele (lze i pomocí exportu/importu do/z MS Excel)   
b.) administrovat systémy CZ a sběry požadavků   
c.) realizovat sběry požadavků na nákup (lze i pomocí exportu/importu do/z MS Excel)   
d.) schvalovat požadavky na nákup   
e.) u dokončeného sběru lze vygenerovat soubory v MS Excel pro přiložení k zadávací dokumentaci, přiložení k nabídce dodavatelem   
f.) založit zakázku z dokončeného sběru   
g.) spravovat kontaktní údaje v rámci CZ   
h.) odesílat notifikace pro jednotlivé úkony pomocí připravených šablon

2) Možnost exportu seznamů do MS Excelu a CSV v nové verzi (obdobně jako ve verzi Silverlight)

3) Možnost tisku seznamů a záznamů v nové verzi (obdobně jako ve verzi Silverlight)

4) Uložené filtry lze v nové verzi NEN přepínat snadněji pomocí volby, která je dostupná v pravém horním rohu u všech seznamů

5) Agenda zadavatele - nově možnost zobrazit původní hodnoty elektronicky podané nabídky při použití nestandardního stavu pro úpravu nabídkových hodnot

6) Optimalizována rychlost zobrazení detailních informací záznamu (např. zobrazení veřejné zakázky)

V průběhu aktualizace bude dostupný profil zadavatele. Autorizovaná část a registrace budou nedostupné.

full text Aktualizace systému NEN »
load older Operating information »

News

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,

dovolujeme si upozornit, že došlo k novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 , o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž došlo ke změně částek limitů od 1. 1. 2020.  
Předmětné nařízení vlády, které novelizuje nařízení vlády č. 172/2016 naleznete na této adrese http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Limity-urcujici-nadlimitni-verejne-zakazky-se-snizuji

Sektorovým zadavatelům doporučujeme zkontrolovat a případně přenastavit parametrizaci VZMR v NEN.

full text Změna finančních limitů »
load older News »

Actual tender procedures

Tender procedures in which new events were published in the NEN Journal (publication of tender documentation, publication of explanations of the tender documentation, etc.) will be displayed here. Records are arranged according to when a new event was last published for a particular tender procedure and from the latest record to the oldest. By selecting a record, the user will be taken to details of the tender procedure within the contracting authority's profile. Tender procedures implemented in the NEN system are monitored.

DETAILSYSTEM NUMBERCONTRACTING AUTHORITYNAMETYPE OF TENDER PROCEDURESTATUSDATE OF LAST PUBLICATION
Detail »N006/20/V00014249Ředitelství vodních cest ČRZabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě - Stavba 005a - Most bývalé polní dráhy ÚČOV - Zhotovitel stavby / Stavba 005b - Silniční most na MK ÚČOV - Zhotovitel stavbyOtevřené řízeníNeukončen07.07.2020 20:43:42
Detail »N006/19/V00018604Česká rozvojová agenturaZajištění informačního systému pro Státní službu pro kvalitu vzdělávání, UkrajinaOtevřené řízeníZadán07.07.2020 19:52:21
Detail »N006/20/V00012799Krajská nemocnice T. Bati, a. s.Prokládací mycí a dezinfekční automat - Oddělení centrální sterilizaceOtevřená výzvaZadán07.07.2020 18:37:12
Detail »N006/20/V00016849Krajská nemocnice T. Bati, a. s.Výměna hybridní telefonní ústřednyOtevřená výzvaNeukončen07.07.2020 18:05:06
Detail »N006/20/V00014185Vězeňská služba České republikyBřeclav – kanalizace, hrubé předčištěníZjednodušené podlimitní řízeníNeukončen07.07.2020 17:49:09
Detail »N006/20/V00012509Krajská nemocnice T. Bati, a. s.Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Modernizace stávajícího provozu HTO v budově 13 – Aktualizace 1. etapy projektu (3 fáze)Zjednodušené podlimitní řízeníNeukončen07.07.2020 17:32:13
Detail »N006/19/V00013433Generální finanční ředitelstvíADIS - podpora, údržba a vývoj 2020 - 2023Otevřené řízeníZadán07.07.2020 17:14:53
Detail »N006/20/V00016957Ministerstvo obranyNákup pytlů pro nebezpečný biologický odpad pro molekulární biologii v rámci bezpečnostního výzkumu projekt VI20152020044.Otevřená výzvaNeukončen07.07.2020 16:54:07
Detail »N006/20/V00016168Česká inspekce životního prostředíOI Brno - modernizace budovy, výměna oken v budověOtevřená výzvaNeukončen07.07.2020 16:22:35
Detail »N006/20/V00011892Česká republika - Ministerstvo životního prostředíPropagační předměty pro Integrovaný projekt LIFE – Jedna přírodaOtevřená výzvaNeukončen07.07.2020 16:19:42
display all »