NEN Portal

The National Electronic Tool (NEN) is a complex electronic tool for administration, public procurement and concessions in all categories of public procurement and in all categories of contracting authorities, including sectoral. NEN supports all range of computerization from the register of public procurement to fully electronic procedures.

NEN will allow interconnection with internal systems of contracting authorities and suppliers or e-Government systems in the Czech Republic. It will fully support planning activities as it will often be used for public procurement under long-term investment projects.

Operating information

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

v pátek 1. 7. 2022 od 21:00 do soboty 2. 7. 2022 2:00 dojde k plánované aktualizaci produkčního prostředí NEN. Referenční prostředí NEN bude aktualizováno v pátek 1.7.2022 od 10:00 do 15:00. V průběhu aktualizace budou obě prostředí dostupná, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

Aktualizace systému NEN bude obsahovat následující novinky:

1. Zadavatel:

a. Možnost specifikace veřejné zakázky, kde součástí nabídky bude elektronický katalog (tzv. nacenění nabídek dle položek předmětu VZ), včetně podpůrných funkcí: 
i. Import a export seznamu položek předmětu pro specifikaci VZ (vytvoření struktury elektronického katalogu) prostřednictvím Excelu
 
ii. Import a export položek pro stanovení cen u nabídkového formuláře (nacenění položek elektronického katalogu) prostřednictvím Excelu na straně zadavatele i dodavatele
 
b. Podpora zaevidování dynamického nákupního systému s možností jej dále spravovat v systému NEN (např. pro migraci DNS z jiného certifikovaného elektronického nástroje)

2. Rozhraní pro připojení informačních systémů zadavatelů:

a. Nová metoda získání seznamu změn u veřejné zakázky 
b. Nové nastavení oprávnění v NEN a nové metody pro podporu přihlašování do NEN pomocí URL odkazu, namísto standardního přihlašování
 

full text Aktualizace systému NEN »

Plánovaný servisní zásah

Vážení uživatelé,

dne 4. 6. 2022 bude v době od 22:00 do 04:00 v systému NEN probíhat náhradní termín plánovaného servisního zásahu a v jeho průběhu bude systém NEN nedostupný. Původní termín dne 14. 5. nebyl z technických důvodů realizován. Žádáme uživatele, aby zohlednili případný přesun lhůt, které končí v uvedeném časovém rozmezí. Současně doporučujeme zadavatelům, aby uvedenou skutečnost zohlednili i při stanovení lhůty pro podání nabídek, po kterou musí být zadávací dokumentace dostupná na profilu zadavatele.

Omlouváme se Vám tímto za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení. 

full text Plánovaný servisní zásah »
load older Operating information »

News

Dotazník spokojenosti NEN

Vážení uživatelé,

zpětná vazba a Vaše zkušenosti s používáním Národního elektronického nástroje (NEN) jsou pro nás důležité. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj, které je správcem NEN, vytvořilo online dotazníky týkající se spokojenosti s používáním tohoto nástroje. V příslušném dotazníku můžete NEN ohodnotit a uvést podněty ke zlepšení.  


Dotazník je možné vyplnit na odkazu níže. Zvolte odkaz, který koresponduje s Vaší rolí, jež zastáváte jako uživatel NEN – zadavatel nebo dodavatel.  


Pro zadavatele: https://forms.gle/zeQZsCsLURktTqNX7

 
Pro dodavatele: https://forms.gle/Ews95BMywPWoFWpBA  


Děkujeme. 

full text Dotazník spokojenosti NEN »

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,  


dovolujeme si upozornit, že došlo k novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 , o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž dojde ke změně částek limitů od 1. 1. 2022.  
Předmětné nařízení vlády, které novelizuje nařízení vlády č. 172/2016 naleznete (ZDE).

 
Pokud jste zahájili přípravu veřejné zakázky letos, ale zahajovat budete po 1. 1. 2022, doporučujeme ověřit, zda změna neovlivní režim těchto veřejných zakázek a případně upravit informace v zadávací dokumentaci. V nastavení veřejné zakázky v systému NEN nemusíte informace upravovat, bude aktualizován Provozovatelem NEN. Sektorovým zadavatelům doporučujeme zkontrolovat a případně přenastavit parametrizaci VZMR v NEN. 

Sektorovým zadavatelům doporučujeme zkontrolovat a případně přenastavit parametrizaci VZMR v NEN.

full text Změna finančních limitů »
load older News »

Actual tender procedures

Tender procedures in which new events were published in the NEN Journal (publication of tender documentation, publication of explanations of the tender documentation, etc.) will be displayed here. Records are arranged according to when a new event was last published for a particular tender procedure and from the latest record to the oldest. By selecting a record, the user will be taken to details of the tender procedure within the contracting authority's profile. Tender procedures implemented in the NEN system are monitored.

DETAILSYSTEM NUMBERCONTRACTING AUTHORITYNAMETYPE OF TENDER PROCEDURESTATUSDATE OF LAST PUBLICATION
Detail »N006/22/V00014477Moravskoslezský krajJednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský krajOtevřené řízeníNot terminated03.07.2022 12:21:43
Detail »N006/22/V00017449Statutární město Jablonec nad NisouZpracování projektové dokumentace na akci Infrastruktura ul. Vedlejší – p.p.č. 1321/1, 1321/2, k.ú. Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou IIOtevřená výzvaNot terminated02.07.2022 9:01:25
Detail »N006/22/V00017448Ministerstvo práce a sociálních věcíMPSV – rekonstrukce 2 bytových jednotekOtevřená výzvaNot terminated02.07.2022 7:37:38
Detail »N006/22/V00000693Obec BouzovDostavba vodovodní sítě obce Bouzov - Hvozdečko, KovářovUžší řízeníAwarded01.07.2022 23:17:55
Detail »N006/22/V00009615Moravskoslezský krajEnergetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava II.Otevřené řízeníNot terminated01.07.2022 23:12:48
Detail »N006/22/V00013842Obec KladnoPřístavba části obecního úřadu KladnoZjednodušené podlimitní řízeníNot terminated01.07.2022 20:53:10
Detail »N006/22/V00016651Město JeseníkProluka u tržnice vedle Masarykova nám., JeseníkZjednodušené podlimitní řízeníNot terminated01.07.2022 20:18:19
Detail »N006/22/V00015674Statutární město Jablonec nad NisouNákup počítačůOtevřená výzvaNot terminated01.07.2022 20:17:50
Detail »N006/22/V00017445Úřad práce České republikyVZMR - POUKÁZKY PRO OSOBY V HMOTNÉ NOUZIOtevřená výzvaNot terminated01.07.2022 20:04:42
Detail »N006/22/V00012362Město Police nad MetujíSPORTPARK OstašskáZjednodušené podlimitní řízeníNot terminated01.07.2022 19:26:16
display all »