Portál NEN

Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.

NEN umožní provázání na interní systémy zadavatelů i dodavatelů či systémy eGovernmentu v ČR. Plně podpoří plánovací aktivity, neboť často bude využíván pro veřejné zakázky realizované v rámci dlouhodobých investičních projektů.

Provozní informace

Obsah aktualizace systému NEN ze dne 15.12.2017

Vážení zadavatelé,

dne 15.12.2017 byla nasazena aktualizace systému NEN. V rámci této aktualizace došlo k následujícím úpravám NEN.

1) Je k dispozici jiný způsob průchodu zadáváním veřejné zakázky v NEN - tzv. Zjednodušený průchod

2) Z NEN je možno komunikovat s Věstníkem veřejných zakázek u vybraných formulářů.

3) Aktualizace dokumentace umožňující komunikovat s NEN z jiných informačních systémů.

Více informací v detailu této zprávy.

celý text Obsah aktualizace systému NEN ze dne 15.12.2017 »

Aktualizace systému NEN

Vážení uživatelé,

dne 15.12.2017 v době od 19:00 do 22:00 bude probíhat aktualizace systému NEN. V jejím průběhu může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

celý text Aktualizace systému NEN »
načíst starší provozní informace »

Novinky

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,


dovolujeme si upozornit, že došlo k novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 , o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž došlo k navýšení limitů od 1. 1. 2018.  

celý text Změna finančních limitů »
načíst starší novinky »

Aktuální zadávací postupy

Zde se zobrazují zadávací postupy, u kterých došlo k uveřejnění nové události v rámci Věstník NEN (uveřejnění zadávací dokumentace, uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, atd.). Záznamy jsou řazeny dle toho, kdy došlo k poslednímu uveřejnění nové události u daného zadávacího postupu, a to od nejnovějšího záznamu po nejstarší záznam. Volbou záznamu se uživatel dostane na detail zadávacího postupu v rámci Profilu zadavatele. Sledují se zadávací postupy realizované v systému NEN.

DETAILSYSTÉMOVÉ ČÍSLOZADAVATELNÁZEVDRUH ZADÁVACÍHO POSTUPUSTAVDATUM POSLEDNÍHO UVEŘEJNĚNÍ
Detail »N006/17/V00008573Národní památkový ústavNKP Klášter Kladruby - Život v řádu - Výkon činnosti technického dozoru stavebníka po dobu přípravy a realizace stavbyOtevřená výzvaZadán23. 1. 2018 22:18:23
Detail »N006/17/V00008571Národní památkový ústavNKP Klášter Kladruby - Život v řádu - výkon činnosti koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavbyOtevřená výzvaZadán23. 1. 2018 21:11:28
Detail »N006/17/V00009197Ministerstvo vnitraMS_NBÚ_EA_140Zadávání VZ na základě RS s více uchazeči v režimu ZVZZadán23. 1. 2018 16:46:42
Detail »N006/17/V00009854Moravské zemské muzeumVýkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby "MZM Brno - odvlhčení opěrné zdi Dietrichsteinský palác"Otevřená výzvaZadán23. 1. 2018 16:44:43
Detail »N006/16/V00001607Národní divadloND – REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ HISTORICKÉ BUDOVY STAVOVSKÉHO DIVADLA - VÍCEPRÁCEJednací řízení bez uveřejněníZadán23. 1. 2018 16:34:27
Detail »N006/18/V00000623Sociální služby města Přerova, p.o.Zabezpečení celodenní stravy pro uživatele Domova pro seniory a obědů pro uživatele Denního pobytu, obědů pro zaměstnance zadavatele a zajištění provozu bufetuOtevřené řízeníNeukončen23. 1. 2018 16:33:44
Detail »N006/17/V00007718Ministerstvo vnitraMS_Čs. geologická služba_SP_114Zadávání VZ na základě RS s více uchazeči v režimu ZVZZadán23. 1. 2018 16:21:40
Detail »N006/18/V00000765ČEZ Distribuce, a. s.Technicko – projektová činnost pro aktivity majetkoprávního charakteru včetně zápisů do katastru nemovitostí JŘBU 09_2017 VÝCHODJednací řízení bez uveřejněníZadán23. 1. 2018 16:20:53
Detail »N006/18/V00000694Ministerstvo průmyslu a obchoduImplementace GDPR v rámci MPOZjednodušené podlimitní řízeníNeukončen23. 1. 2018 15:53:46
Detail »N006/17/V00010276Ministerstvo vnitraDodávka Informačního systému PNR, jeho technické podpory a rozvoje - Rámcová dohodaOtevřené řízeníNeukončen23. 1. 2018 15:47:10
zobrazit vše »