NEN Portal

The National Electronic Tool (NEN) is a complex electronic tool for administration, public procurement and concessions in all categories of public procurement and in all categories of contracting authorities, including sectoral. NEN supports all range of computerization from the register of public procurement to fully electronic procedures.

NEN will allow interconnection with internal systems of contracting authorities and suppliers or e-Government systems in the Czech Republic. It will fully support planning activities as it will often be used for public procurement under long-term investment projects.

Operating information

Důležitá informace pro zadavatele

Vážení uživatelé,

připomínáme, že veřejné zakázky, které byly administrovány pomocí tzv. průvodce, bude možné administrovat pouze pomocí tzv. zjednodušeného průchodu. Zakázky s průvodcem již není možné dále vytvářet. Zakázky s průvodcem budou postupně konvertovány do nové podoby, harmonogram konverze je následující:

1.) Veřejné zakázky ve fázi specifikace: byly převedeny v rámci aktualizace

2.) Veřejné zakázky malého rozsahu: v období 23. 11. – 4. 12. 2020

3.) Jednofázové podlimitní a nadlimitní zakázky v zadávacím řízení: v období 4. 12. – 22. 12. 2020

4.) Vícefázové podlimitní a nadlimitní zakázky v zadávacím řízení: v období 4. 1. – 29. 1. 2021

O dokončení jednotlivých fází konverze budete informování formou provozní informace na hlavní stránce NEN.

full text Důležitá informace pro zadavatele »

Aktualizace produkčního prostředí

Vážení uživatelé,

                       
dne 13. 11. 2020 od 20:00 do 00:00 dojde k plánované aktualizaci produkčního prostředí. V jejím průběhu bude produkční prostředí dostupné, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací. Děkujeme za pochopení.

full text Aktualizace produkčního prostředí »
load older Operating information »

News

load older News »

Actual tender procedures

Tender procedures in which new events were published in the NEN Journal (publication of tender documentation, publication of explanations of the tender documentation, etc.) will be displayed here. Records are arranged according to when a new event was last published for a particular tender procedure and from the latest record to the oldest. By selecting a record, the user will be taken to details of the tender procedure within the contracting authority's profile. Tender procedures implemented in the NEN system are monitored.

DETAILSYSTEM NUMBERCONTRACTING AUTHORITYNAMETYPE OF TENDER PROCEDURESTATUSDATE OF LAST PUBLICATION
Detail »N006/20/V00015443Krajské ředitelství policie Jihomoravského krajeRealizace úspor energie - zpracování podkladů pro podání projektových žádostí v OPŽP 2014+Zjednodušené podlimitní řízeníAwarded27.11.2020 18:36:46
Detail »N006/20/V00006496ČEZ, a. s.Engineering and Consulting Services for the Nuclear Power Plants ProjectsJednací řízení s uveřejněnímNot terminated27.11.2020 18:14:59
Detail »N006/20/V00027865Ředitelství vodních cest ČROznačení kapitanátu v rámci Veřejného přístavu Hluboká nad VltavouOtevřená výzvaAwarded27.11.2020 18:08:09
Detail »N006/19/V00029526Krajské ředitelství policie Středočeského krajeKynologie Domašín - stavební úpravy MPIZjednodušené podlimitní řízeníAwarded27.11.2020 17:49:12
Detail »N006/19/V00016956Krajské ředitelství policie Středočeského krajeŠPS Sadská - zateplení objektůZjednodušené podlimitní řízeníAwarded27.11.2020 17:44:41
Detail »N006/18/V00001208Krajské ředitelství policie Středočeského krajeAreál Kutná Hora - speciální ochranná deratizaceOtevřená výzvaAwarded27.11.2020 17:25:37
Detail »N006/20/V00013010Krajské ředitelství policie Středočeského krajeZborovská rekonstrukce rozvodů vody a kanalizaceOtevřená výzvaAwarded27.11.2020 17:21:22
Detail »N006/20/V00008088Krajské ředitelství policie Středočeského krajePO LABE - rekonstrukce objektu - statické zajištěníOtevřená výzvaAwarded27.11.2020 17:17:26
Detail »N006/20/V00019434Obec Buzice„Buzice – Revitalizace údolní nivy řeky Lomnice v k.ú. Buzice“ CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010510Užší řízeníAwarded27.11.2020 17:17:24
Detail »N006/20/V00019086Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeKŘP ÚSK - ÚSTÍ NAD LABEM, LIDICKÉ NÁMĚSTÍ 899/9 - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICEOtevřená výzvaPerformance in progress27.11.2020 17:07:10
display all »