Obec Dobrčice

Základní informace


Úřední název

Obec Dobrčice

IČO

00636193

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 581224107

E-mail

obec.dobrcice@seznam.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/00636193

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-042566

Sídlo/místo podnikání


Obec

Dobrčice

Část obce

Dobrčice

Číslo popisné

4

PSČ

75002

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.zinfo.cz/ico/0063619307. 12. 201826. 06. 2013