Mikroregion Ivančicko

Základní informace


Úřední název

Mikroregion Ivančicko

IČO

71187081

Právní forma organizace

Svazek obcí

Telefon

+420 602551801

Telefon 2

+420 603545442

E-mail

mikroregionivancicko@gmail.com

WWW

www.ivancicko.com

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/71187081

Datum uveřejnění ve VVZ

25. 06. 2019 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

24. 06. 2019 11:17

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2019-021112

Sídlo/místo podnikání


Obec

Ivančice

Část obce

Ivančice

Ulice

Palackého náměstí

Číslo popisné

196

Číslo orientační

6

PSČ

66491

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

KB Ivančice

Předčíslí účtu

27

Číslo účtu

9386140217

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP