A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.

Základní informace


Úřední název

A Rocha-Křesťané v ochraně přírody, o.p.s.

IČO

26552388

Právní forma organizace

Obecně prospěšná společnost

Telefon

+420 775042221

E-mail

psvetlik@arocha.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Arocha

Datum uveřejnění ve VVZ

24. 05. 2024 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

24. 05. 2024 09:54

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2024-023836

Sídlo/místo podnikání


Obec

Dobré

Část obce

Dobré

Číslo popisné

85

PSČ

51793

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ052