Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

27. 01. 2020 15:33

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


20191 160 223,00958 861,40