Nákup ručních rentgenových analyzátorů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup ručních rentgenových analyzátorů

Systémové číslo NEN

N006/18/V00024451

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00024451

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 10. 2018 12:52

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 11. 2018 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Hrubý

E-mail

johruby@coi.cz

Telefon 1

+420 296366172

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je dodávka dvou kusů ručních, bateriově napájených rentgenových analyzátorů včetně příslušenství a doplńků, a to v souladu se zadávací dokumentací.

Kód z číselníku NIPEZ

38433000-9

Název z číselníku NIPEZ

Spektrometry

Kód z číselníku CPV

38433000-9

Název z číselníku CPV

Spektrometry

Textové pole pro popis místa plnění

ČOI, Štěpánská 567/15, Praha 2

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSpektrometry38433000-9Spektrometry

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 09. 2022 11:50Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail02. 01. 2019 11:51Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail02. 01. 2019 11:49Uveřejnění účastníků
Detail02. 01. 2019 11:49Uveřejnění výsledku
Detail12. 11. 2018 09:47Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail26. 10. 2018 12:52Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.