GINIS® - nákup licencí, podpora a údržba spisové služby II

Základní informace


Název zadávacího postupu

GINIS® - nákup licencí, podpora a údržba spisové služby II

Systémové číslo NEN

N006/19/V00017376

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00017376

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

18. 06. 2019 15:06

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

28. 06. 2019 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Hrubý

E-mail

johruby@coi.cz

Telefon 1

+420 296366172

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby SW maintenance, podpora systému, provádění update / upgrade, dokup licencí – 1x VED - modul vedoucí, 1x modul skenovací linky, 1x modul anonymizace digitálních dokumentů a další práce v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

48613000-8

Název z číselníku NIPEZ

Elektronická správa dat (EDM)

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

48613000-8

Název z číselníku CPV

Elektronická správa dat (EDM)

Textové pole pro popis místa plnění

ČOI, Štěpánská 567/15, Praha 2

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailKonfigurace programového vybavení72265000-0Konfigurace programového vybavení
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení
DetailElektronická správa dat (EDM)48613000-8Elektronická správa dat (EDM)

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 10. 2022 13:13Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail04. 10. 2022 13:12Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail10. 02. 2022 08:57Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail10. 02. 2022 08:55Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail04. 02. 2020 16:00Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail02. 08. 2019 11:55Uveřejnění účastníků
Detail02. 08. 2019 11:55Uveřejnění výsledku
Detail01. 07. 2019 08:23Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail18. 06. 2019 15:06Uveřejnění zadávacích podmínek