Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

10. 02. 2022 08:47

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


ML089/202021522 704,00522 704,00