Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

10. 03. 2023 09:23

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


ML089/202022659 956,00659 956,00
ML089/202021522 704,00522 704,00