Česká obchodní inspekce

Základní informace


Úřední název

Česká obchodní inspekce

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/COI

IČO

00020869

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 296366172

Telefon 2

+420 296366160

E-mail

johruby@coi.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Gorazdova

Číslo popisné

1969

Číslo orientační

24

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost