Zajištění podpory, údržby a rozvoje IS Mercurius

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění podpory, údržby a rozvoje IS Mercurius

Systémové číslo NEN

N006/20/V00033286

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-011191

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00033286

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 12. 2020 14:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 01. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Hrubý

E-mail

johruby@coi.cz

Telefon 1

+420 296366172

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je služba - podpora, údržba a rozvoj kontrolního informačního systému Mercurius na dobu 18 měsíců, a to od data účinnosti smlouvy, a to v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

72261000-2

Název z číselníku NIPEZ

Podpora programového vybavení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72261000-2

Název z číselníku CPV

Podpora programového vybavení

Název předmětu

Podpora programového vybavení

Textové pole pro popis místa plnění

ČOI, Štěpánská 567/15, Praha 2

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPodpora programového vybavení72261000-2Podpora programového vybavení

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail24. 10. 2022 09:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail24. 10. 2022 09:09Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 09. 2022 15:38Uveřejnění účastníků
Detail07. 09. 2022 15:38Uveřejnění výsledku
Detail07. 09. 2022 15:37Uveřejnění písemné zprávy
Detail08. 02. 2022 10:47Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail06. 04. 2021 12:04Uveřejnění písemné zprávy
Detail12. 01. 2021 14:09Došlo k uveřejnění dokumentu Rozhodnutí o výběru dodavatele.
Detail12. 01. 2021 14:04Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail11. 12. 2020 14:37Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


06. 04. 2021 00:00F2021-011191Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu