Obnova HW síťové infrastruktury

Základní informace


Název zadávacího postupu

Obnova HW síťové infrastruktury

Systémové číslo NEN

N006/21/V00001359

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00001359

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 01. 2021 10:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 02. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Hrubý

E-mail

johruby@coi.cz

Telefon 1

+420 296366172

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW, implementace a podpora dodaného HW, a to v souladu se zadávací dokumentací.

Kód z číselníku NIPEZ

32420000-3

Název z číselníku NIPEZ

Síťová zařízení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

32420000-3

Název z číselníku CPV

Síťová zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

Štěpánská ulice, Praha 2 - viz zadávací dokumentace

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSíťová zařízení32420000-3Síťová zařízení

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail05. 02. 2024 16:34Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail13. 03. 2023 12:57Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 09. 2022 15:23Uveřejnění písemné zprávy
Detail07. 09. 2022 15:21Uveřejnění účastníků
Detail07. 09. 2022 15:20Uveřejnění výsledku
Detail07. 02. 2022 10:09Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail08. 04. 2021 13:49Uveřejnění písemné zprávy
Detail01. 04. 2021 13:32Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 02. 2021 11:06Došlo k uveřejnění dokumentu Rozhodnutí o výběru dodavatele.
Detail05. 02. 2021 08:40Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


08. 04. 2021 00:00F2021-011704Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu