Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

13. 03. 2023 12:57

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


SML024/21202219 602,0016 200,00
SML024/2120213 192 676,002 638 575,21