Obnova HW síťové infrastruktury

Základní informace


Název zadávacího postupu

Obnova HW síťové infrastruktury

Systémové číslo NEN

N006/21/V00001359

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00001359

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 01. 2021 10:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

11. 02. 2021 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Josef

Příjmení

Hrubý

E-mail

johruby@coi.cz

Telefon 1

+420 296366172

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW, implementace a podpora dodaného HW, a to v souladu se zadávací dokumentací.

Kód z číselníku NIPEZ

32420000-3

Název z číselníku NIPEZ

Síťová zařízení

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

32420000-3

Název z číselníku CPV

Síťová zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

Štěpánská ulice, Praha 2 - viz zadávací dokumentace

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSíťová zařízení32420000-3Síťová zařízení

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail27. 01. 2021 13:58Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 01. 2021 10:12Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


08. 04. 2021 00:00F2021-011704Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu