Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Základní informace


Úřední název

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

IČO

72029455

DIČ

CZ72029455

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 224507425

E-mail

housteckym@cermat.cz

WWW

http://www.cermat.cz/

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsmt

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CZVV

Datum uveřejnění ve VVZ

16. 11. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

14. 11. 2017 12:20

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-032309

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MSMT

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha 7

Část obce

Holešovice

Ulice

Jankovcova

Číslo popisné

933

Číslo orientační

63

PSČ

17000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Číslo účtu

1235071

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsmt