Česká agentura na podporu obchodu

Základní informace


Úřední název

Česká agentura na podporu obchodu

Doplněk k úřednímu názvu

CzechTrade

IČO

00001171

DIČ

CZ00001171

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 224907564

E-mail

lenka.sokoltova@czechtrade.cz

WWW

www.czechtrade.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

www.e-zakazky.cz

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CzechTrade

Datum uveřejnění ve VVZ

14. 03. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

13. 03. 2017 12:15

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-006652

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Štěpánská

Číslo popisné

567

Číslo orientační

15

PSČ

12000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010