Elektrárna Dětmarovice, a.s.

Základní informace


Úřední název

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

IČO

29452279

DIČ

CZ29452279

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 724148242

E-mail

zuzana.slachova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ano

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ano

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/EDE

Datum uveřejnění ve VVZ

10. 03. 2016 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

09. 03. 2016 09:03

Evidenční číslo profilu ve VVZ

634039

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Profil Skupiny ČEZ NEN

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Sídlo/místo podnikání


Obec

Dětmarovice

Část obce

Dětmarovice

Číslo popisné

1202

PSČ

73571

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ