Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

IČO

70883378

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 950330011

Fax

+420 950330202

E-mail

podatelna@hzspk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/HZSPLK

Datum uveřejnění ve VVZ

03. 03. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

10. 01. 2017 15:06

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-005714

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

Sídlo/místo podnikání


Obec

Plzeň

Část obce

Jižní Předměstí

Ulice

Kaplířova

Číslo popisné

2726

Číslo orientační

9

PSČ

30100

Stát - kód

CZ

Informace o neaktivních profilech zadavatele


GEMIN - https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-plzenskeho-kraje01. 07. 2017
Tendermarket - https://www.tendermarket.cz/Z00000445.profil01. 07. 2017