Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

27. 02. 2023 09:04

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


Č.j.: PPR-9200-19/ČJ-2022-99065620232 492 600,002 060 000,00
Č.j.: PPR-9200-19/ČJ-2022-9906562022997 040,00824 000,00