Nákup kancelářských potřeb pro SUZ

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup kancelářských potřeb pro SUZ

Systémové číslo NEN

N006/17/V00001275

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P17V00001275

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 05. 2017 13:37

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 06. 2017 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Blanka

Příjmení

Fojtíková

Funkce/pracovní pozice

referent

E-mail

bfojtikova@suz.cz

Telefon 1

+420 974827144

Telefon 2

+420 775881494

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je nákup kancelářských potřeb pro SUZ MV. Více informací naleznete v příloze č. 1 Výzvy - Podmínky veřejné zakázky a její příloze - soupis položek.

Kód z číselníku NIPEZ

30192000-1

Název z číselníku NIPEZ

Kancelářské potřeby

Kód z číselníku CPV

30192000-1

Název z číselníku CPV

Kancelářské potřeby

Textové pole pro popis místa plnění

Viz příloha - soupis položek

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSoupis položek30192000-1Kancelářské potřebySeznam požadovaného zboží je uveden v příloze - soupis položek.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 07. 2017 09:09Uveřejnění účastníků
Detail12. 07. 2017 09:09Uveřejnění výsledku
Detail08. 06. 2017 13:14Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail23. 05. 2017 13:38Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail23. 05. 2017 13:37Uveřejnění zadávacích podmínek