Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

Základní informace


Úřední název

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

IČO

70885184

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 721818560

Telefon 2

+420 950270160

E-mail

jitka.brozova@hzscr.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.gemin.cz/profil/hasicsky-zachranny-sbor-kraje-vysocina

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Hasi

Datum uveřejnění ve VVZ

05. 03. 2017 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

05. 03. 2017 15:22

Evidenční číslo profilu ve VVZ

498569

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jihlava

Část obce

Jihlava

Ulice

Ke Skalce

Číslo popisné

4960

Číslo orientační

32

PSČ

58601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ