Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Základní informace


Úřední název

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

IČO

27283933

DIČ

CZ27283933

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 602559932

E-mail

dana.draslarova@nemlib.cz

WWW

www.nemlib.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KNL

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2018-030653

Sídlo/místo podnikání


Obec

Liberec

Část obce

Liberec I-Staré Město

Ulice

Husova

Číslo popisné

357

Číslo orientační

10

PSČ

46001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Bankovní spojení


Název účtu

KNL

Číslo účtu

36631461

Kód banky

0100

IBAN

CZ960100000000036631461

SWIFT

KOMBCZPP

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c