INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY

Základní informace


Název zadávacího postupu

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY

Systémové číslo NEN

N006/23/V00009334

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00009334

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Uzavřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 08. 2023 09:57

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Hefková

E-mail

Barbora.Hefkova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577553241

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jednorázových injekčních jehel a jednorázových injekčních stříkaček (dále také „zboží“) na dobu jednoho roku, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Podrobná specifikace a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 1 - Cenová nabídka a Příloze č. 2 - Technická specifikace.

Kód z číselníku NIPEZ

33141000-0

Název z číselníku NIPEZ

Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

33141000-0

Název z číselníku CPV

Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití

Název předmětu

Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 08. 2023 09:58Uveřejnění účastníků
Detail30. 08. 2023 09:57Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.