Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů, včetně kapalného medicinálního kyslíku a dlouhodobého pronájmu tlakových lahví

Základní informace


Název zadávacího postupu

Průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů, včetně kapalného medicinálního kyslíku a dlouhodobého pronájmu tlakových lahví

Systémové číslo NEN

N006/23/V00020799

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-033386

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00020799

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

7 900 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

31. 07. 2023 02:04

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

31. 08. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Sedláčková

E-mail

petra.sedlackova01@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577552430

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku dle dílčích požadavků zadavatele a dlouhodobý pronájem tlakových lahví. Bližší specifikace včetně orientačního množství je uvedena ve formuláři Cenová nabídka v příloze č. 1.

Kód z číselníku NIPEZ

24111500-0

Název z číselníku NIPEZ

Lékařské plyny

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

24111500-0

Název z číselníku CPV

Lékařské plyny

Název předmětu

Lékařské plyny

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailLékařské plyny24111500-0Lékařské plyny
DetailPrůmyslové plyny24110000-8Průmyslové plyny

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail07. 11. 2023 15:19Uveřejnění písemné zprávy
Detail23. 10. 2023 11:27Uveřejnění účastníků
Detail23. 10. 2023 11:27Uveřejnění výsledku
Detail23. 10. 2023 02:03Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail31. 07. 2023 02:05Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail31. 07. 2023 02:04Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 10. 2023 17:5523. 10. 2023 02:00F2023-047200Oznámení o výsledku zadávacího řízení
26. 07. 2023 15:5531. 07. 2023 02:04F2023-033386Oznámení o zahájení zadávacího řízení