Budova 23 Rekonstrukce a přístavba urgentního příjmu a oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Zadávací dokumentace


Zobrazit detail
DetailPříloha č. 1 – Architektonicko dispoziční studie.zipZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 2 - Krycí list.docZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 3 - Smlouva o dílo.docZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilost.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 6 - Čestné prohlášení technické kvalifikace.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 7 - Čestné prohl. dodavatele k sankcím.docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 8 - Realizační tým (seznam techniků).docxZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný
DetailPříloha č. 9 – Certifikát pro šifrování nabídekCertifikát16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný
DetailZadávací dokumentace.pdfZadávací dokumentace_jednofázové ZŘ ZZVZ16. 05. 2024 15:33Dokument není zavirovaný