Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace

Základní informace


Úřední název

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace

IČO

61387339

DIČ

CZ61387339

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 255719573

E-mail

kjd@kjd.cz

WWW

www.kjd.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KONZJANADEYLA

Datum uveřejnění ve VVZ

01. 08. 2023 15:13

Datum vytvoření profilu v NEN

19. 05. 2020 10:11

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2023-034551

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Adresa multiprofilu

https://nen.nipez.cz/profil/MSMT

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Malá Strana

Ulice

Maltézské náměstí

Číslo popisné

476

Číslo orientační

14

PSČ

11800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Bankovní spojení


Název účtu

Běžný účet

Číslo účtu

12234031

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP