Katastrální úřad pro Jihočeský kraj

Základní informace


Úřední název

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj

IČO

00213691

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 386713111

E-mail

ku.projihockraj@cuzk.cz

WWW

http://www.cuzk.cz/ku/jihocesky

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.tendermarket.cz/Z00000427.profil

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KUJC

Evidenční číslo profilu ve VVZ

F2017-013352

Sídlo/místo podnikání


Obec

České Budějovice

Část obce

České Budějovice 7

Ulice

Lidická tř.

Číslo popisné

124

Číslo orientační

11

PSČ

37001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Bankovní spojení


Číslo účtu

14028231

Kód banky

0710

IBAN

CZ48 0710 0000 0000 1402 8231

SWIFT

CNBACZPP