Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

Základní informace


Úřední název

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

IČO

00213730

DIČ

CZ00213730

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 542521111

E-mail

ku.projihomkraj@cuzk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.tendermarket.cz/Z00000453.profil

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KUJM

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-017409

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Brno-město

Ulice

Moravské náměstí

Číslo popisné

1

Číslo orientační

1

PSČ

60151

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilKU/JK01. 01. 2019