Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

Základní informace


Úřední název

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

IČO

00849871

Právní forma organizace

Organizační složka státu

Telefon

+420 553698111

E-mail

ku.promoravkraj@cuzk.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Archivní profil zadavatele

https://www.tendermarket.cz/Z00000362.profil

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/KUMS

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2017-014407

Sídlo/místo podnikání


Obec

Opava

Část obce

Město

Ulice

Praskova

Číslo popisné

194

Číslo orientační

11

PSČ

74601

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Seznam e-tržišť zadavatele


NENhttps://nen.nipez.cz/https://nen.nipez.cz/profil/KUMS

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilKU/MS01. 01. 2019