Obec Lestkov

Základní informace


Úřední název

Obec Lestkov

IČO

00259977

DIČ

CZ00259977

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 606153220

E-mail

urad@obeclestkov.cz

WWW

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-lestkov_1

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Lestkov

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-018747

Sídlo/místo podnikání


Obec

Lestkov

Část obce

Lestkov

Číslo popisné

210

PSČ

34953

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032