Statutární město Brno

Základní informace


Úřední název

Statutární město Brno

Doplněk k úřednímu názvu

Městská část Brno-Líšeň

IČO

44992785

DIČ

CZ44992785

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 544424840

E-mail

cerna@brno-lisen.cz

WWW

http://www.brno-lisen.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele mimo NEN

https://www.brno-lisen.cz/job/list/

Archivní profil zadavatele

https://www.brno-lisen.cz/job/list/

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/Lisen

Datum uveřejnění ve VVZ

22. 09. 2016 05:03

Datum vytvoření profilu v NEN

21. 09. 2016 14:14

Evidenční číslo profilu ve VVZ

646310

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Brno-město

Ulice

Dominikánské náměstí

Číslo popisné

196

Číslo orientační

1

PSČ

60200

Stát - kód

CZ

Bankovní spojení


Název účtu

KB výdajový

Číslo účtu

16024621

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP