Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

19. 03. 2024 16:09

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


SML/2023/0058620230,000,00