Nákup mobilních telefonů č. 27 (DVZMT 27/2023)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup mobilních telefonů č. 27 (DVZMT 27/2023)

Systémové číslo NEN

N006/23/V00006888

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00006888

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ v DNS

Specifikace zadávacího řízení

Nákup v dynamickém nákupním systému

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

970 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 04. 2023 08:08

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Veronika

Příjmení

Piskořová

E-mail

veronika.piskorova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192130

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění dílčí veřejné zakázky je dodávka mobilních telefonů vč. příslušenství (nabíječka, propojovací kabel) vč. dopravy na jednotlivá místa plnění a zajištění záručního servisu v délce min. 24 měsíců. Předmětem dodávky budou výlučně nové mobilní telefony (tj. nepoužité), originální, pocházející z oficiální distribuce a určené pro použití v České republice, a to včetně dokladů, zejména oficiálního záručního listu a tištěného návodu k použití v českém jazyce. Dodané mobilní telefony budou podporovány autorizovaným servisním střediskem výrobce na území České republiky a budou dodána originální balení od výrobce včetně originální baterie. Dodané mobilní telefony budou splňovat minimálně technické požadavky na výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Kód z číselníku NIPEZ

32250000-0

Název z číselníku NIPEZ

Mobilní telefony

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

32250000-0

Název z číselníku CPV

Mobilní telefony

Název předmětu

Mobilní telefony

Textové pole pro popis místa plnění

Konkrétní místa plnění (místa dodání Zboží) jsou uvedena v příloze č. 1 závazného vzoru návrhu smlouvy - Seznam Zboží vč. míst dodání.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ano

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Jednoznačný identifikátor související ZP na profilu zadavatele

P17V00004127

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 01. 2024 09:39Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail19. 01. 2024 09:37Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail19. 04. 2023 20:25Uveřejnění účastníků
Detail19. 04. 2023 20:25Uveřejnění výsledku
Detail05. 04. 2023 20:03Uveřejnění účastníků
Detail05. 04. 2023 20:02Uveřejnění výsledku
Detail03. 04. 2023 08:09Uveřejnění účastníků
Detail03. 04. 2023 08:08Uveřejnění výsledku