Data delivery - specialisté

Základní informace


Název zadávacího postupu

Data delivery - specialisté

Systémové číslo NEN

N006/23/V00015947

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00015947

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 06. 2023 09:51

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 06. 2023 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Alena

Příjmení

Najmanová

E-mail

alena.najmanova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192602

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění vývoje ETL lakehouse řešení v prostředí Azure Databricks. Implementační služby budou poskytovány: • při vývoji a implementaci nových datových struktur • při rozvoji a změnách stávajících datových struktur • při zpřístupnění dat jiným systémům a službám • při rozvoji, udržování data governance procesů a politik • při implementaci metadriven frameworku pro rozvoj klíčových datových systémů • při integračních procesech do/z datových platforem vč. spolupráce na zajištění této integrace na straně zdrojových/koncových systémů • při konzultacích týkajících se rozvoje, provozu a architektury datově-podpůrných systémů a procesů Služby budou poskytovány prostřednictvím IT specialistů – následujících rolí členů realizačního týmu: - Vývojář ETL Lakehouse v prostředí Azure 1 - Vývojář ETL Lakehouse v prostředí Azure 2

Kód z číselníku NIPEZ

72222300-0

Název z číselníku NIPEZ

Služby informačních technologií

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

72222300-0

Název z číselníku CPV

Služby informačních technologií

Název předmětu

Služby informačních technologií

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail22. 03. 2024 13:32Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail01. 12. 2023 13:46Uveřejnění účastníků
Detail01. 12. 2023 13:46Uveřejnění výsledku
Detail21. 06. 2023 14:53Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail09. 06. 2023 10:32Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 06. 2023 10:30Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail06. 06. 2023 09:51Uveřejnění zadávacích podmínek