Nákup pracovních stanic a příslušenství pro potřeby resortu MPSV

Základní informace


Název zadávacího postupu

Nákup pracovních stanic a příslušenství pro potřeby resortu MPSV

Systémové číslo NEN

N006/23/V00017417

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-025728

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00017417

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

125 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 06. 2023 10:38

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 08. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Veronika

Příjmení

Piskořová

E-mail

veronika.piskorova@mpsv.cz

Telefon 1

+420 950192130

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky 3 kategorií pracovních stanic, 3 kategorií monitorů a příslušenství, konkrétně klávesnic, klávesnic se čtečkou, myší a ergonomických podložek pod myš (dále jen „Zboží“) a poskytnutí souvisejících služeb (zejména zajištění záručního servisu), a to dle aktuálních potřeb Centrálního zadavatele a Pověřujícího zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména v příloze závazného vzoru návrhu rámcové dohody č. 1 - Specifikace Zboží.

Kód z číselníku NIPEZ

30213000-5

Název z číselníku NIPEZ

Osobní počítače

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

30213000-5

Název z číselníku CPV

Osobní počítače

Název předmětu

Osobní počítače

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je území České republiky. Podrobná specifikace místa plnění, resp. míst plnění, je uvedena v příloze závazného vzoru návrhu rámcové dohody č. 3 - Seznam míst plnění.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPracovní stanice30214000-2Pracovní stanice
DetailPočítačové klávesnice30237460-1Počítačové klávesnice
DetailPočítačové monitory a konzoly30231000-7Počítačové monitory a konzoly
DetailStolní počítače30213300-8Stolní počítač
DetailPočítačová myš30237410-6Počítačová myš
DetailSoučásti, příslušenství a doplňky pro počítače30237000-9Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail18. 01. 2024 10:47Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 10. 2023 09:05Uveřejnění písemné zprávy
Detail17. 10. 2023 15:30Uveřejnění účastníků
Detail17. 10. 2023 15:30Uveřejnění výsledku
Detail16. 10. 2023 10:32Uveřejnění výsledku
Detail16. 10. 2023 10:32Uveřejnění účastníků
Detail18. 07. 2023 13:24Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 07. 2023 13:22Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 07. 2023 13:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail17. 07. 2023 10:50Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


27. 10. 2023 09:0930. 10. 2023 02:07F2023-049001Oznámení o výsledku zadávacího řízení
15. 06. 2023 12:0819. 06. 2023 02:03F2023-025728Oznámení o zahájení zadávacího řízení