Detail

Detail vysvětlení


Text vysvětlení zadávací dokumentace

DOPOLNĚNÍ VYSVĚTLENÍ VÝZVY, JEJÍ ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ Č.1 Dotaz dodavatele č. 1: Touto cestou Vás žádáme o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce. V zadávací dokumentaci jsou uvedeny požadavky na překladatele a tlumočníky. Jaké jsou kritéria na rodilé mluvčí daných jazyků? Děkujeme za objasnění. Odpověď zadavatele č. 1: Zadavatel doplňuje požadavky na výkon pozice překladatel (rodilý mluvčí) a tlumočník (rodilý mluvčí) následovně: Pozice: překladatel (rodilý mluvčí) Vzdělání: ukončený překladatelský nebo tlumočnický kurz v daném jazyce, nebo v českém jazyce, popř. ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti bohemistiky/českého jazyka Praxe: 5 let praxe v oboru překladatelství a/nebo tlumočnictví v daném jazyce a v českém jazyce Pozice: tlumočník (rodilý mluvčí) Vzdělání: ukončený překladatelský nebo tlumočnický kurz v daném jazyce, nebo v českém jazyce, popř. ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti bohemistiky/českého jazyka Praxe: 5 let praxe v oboru tlumočnictví v daném jazyce a v českém jazyce u každého z těchto jazyků: angličtina, němčina a francouzština Zkušenosti: alespoň 20 dní kabinového tlumočení v posledních 3 letech Lhůta pro podání nabídek se přiměřeně upravuje následovně: Datum: 29. 1. 2019 Hodina: 10:00 hod.