Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova

Základní informace


Název zadávacího postupu

Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova

Systémové číslo NEN

N006/21/V00033931

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2021-048517

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00033931

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

175 324 812,67

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 12. 2021 17:28

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 08. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy pro poskytování sociální péče vč. přístavby spojovací chodby k opětovnému propojení objektů Máchova a Bezručova. V rámci celého areálu Domov Duha budou provedeny zpevněné plochy pochůzí i pojížděné vč. parkovacích stání. Dále bude provedena modelace terénu s využitím opěrných stěn, osazením zahradních objektů, včetně oplocení areálu. Realizace novostavby vyžaduje i provedení nových přípojek inženýrských sítí a přeložek stávajících sítí. Blíže viz ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

45215200-9

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy zařízení sociální péče

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45215200-9

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy zařízení sociální péče

Název předmětu

Stavební úpravy zařízení sociální péče

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební úpravy zařízení sociální péče45215200-9Stavební úpravy zařízení sociální péče

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail07. 03. 2024 15:12Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail26. 01. 2024 09:52Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail22. 11. 2023 08:10Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail22. 11. 2023 08:09Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail22. 11. 2023 08:08Uveřejnění účastníků
Detail22. 11. 2023 08:08Uveřejnění výsledku
Detail22. 11. 2023 08:05Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail18. 08. 2023 06:51Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail19. 05. 2023 11:08Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail28. 12. 2022 23:14Uveřejnění písemné zprávy

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 12. 2021 00:0028. 12. 2021 00:00F2021-048517Oznámení o zahájení zadávacího řízení