Pořízení simulátoru mimořádných událostí (virtuální reality) II.

Základní informace


Název zadávacího postupu

Pořízení simulátoru mimořádných událostí (virtuální reality) II.

Systémové číslo NEN

N006/22/V00028172

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2022-041714

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00028172

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 444 988,43

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 10. 2022 19:02

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

02. 12. 2022 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Jan

Příjmení

Galář

E-mail

galar@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je pořízení specializované techniky určené k nácviku péče o pacienty pro organizaci Zdravotnická záchrannou služba Moravskoslezského kraje, p. o., za účelem posílení její odolnosti, vybavenosti a připravenosti reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Pro podporu poskytování přednemocniční neodkladné péče v rámci epidemií/pandemií bude pořízen simulátor mimořádných událostí (virtuální reality). Pořízení simulátoru povede k doplnění dlouhodobé přípravy zaměstnanců o aktivní možnosti simulace a k možnosti přípravy zaměstnanců na náročné typy situací (stres, nebezpečí, havárie, povětrnostní vlivy, organizačně náročné) a o kvalitní rozbor možných scénářů i vedení postupu. Simulátor mimořádných událostí představuje virtuální simulační pracoviště, které je schopno poskytnout prostředí pro výuku, výcvik a hodnocení školenců v problematice mimořádných událostí. Realizace zakázky přispěje ke zvýšení znalostí a dovedností pracovníků ZZS MSK nutných pro kvalitní, rychlé a moderní zásahy (nejen) v době pandemie. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

34151000-0

Název z číselníku NIPEZ

Simulátory řízení

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

34151000-0

Název z číselníku CPV

Simulátory řízení

Název předmětu

Simulátory řízení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 10. 2023 15:35Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 10. 2023 15:35Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail18. 04. 2023 11:20Uveřejnění písemné zprávy
Detail18. 04. 2023 11:13Uveřejnění účastníků
Detail18. 04. 2023 11:12Uveřejnění výsledku
Detail05. 12. 2022 12:40Došlo k uveřejnění dokumentu Protokol o otevírání nabídek (bez účastníků).
Detail16. 11. 2022 14:24Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail16. 11. 2022 14:20Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 10. 2022 19:02Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


17. 10. 2022 00:0020. 10. 2022 00:00F2022-041714Oznámení o zahájení zadávacího řízení