Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Novostavba objektu depozitáře“

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Novostavba objektu depozitáře“

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032997

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032997

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

16. 11. 2023 09:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

28. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jana

Příjmení

Mojžíšková

Titul za jménem

Ph.D.

E-mail

jana.mojziskova@msk.cz

Telefon 1

+420 595622966

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon inženýrské a investorské činnosti a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Novostavba objektu depozitáře“ (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace). Předmětem akce je realizace třípodlažního objektu depozitáře. Součástí je i výstavba nové trafostanice vč. přeložky NN, demolice stávajících objektů, rekonstrukce stávající garáže, zpevněných ploch kolem objektu, oplocení apod. Předpokládané investiční náklady stavby: 167.064.358,97 Kč vč. DPH Projektová dokumentace a další informace o dozorované stavbě jsou dostupné na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky na zhotovení stavby. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách (viz Zadávací dokumentace). Předpokládá se, že projekt „Novostavba depozitáře – Muzeum v Bruntále“, registrační číslo projektu CZ.06.04.04/00/22_033/0000414 bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“) prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021-2027 (dále jen „IROP“) v rámci 33. výzva IROP Muzea - SC 4.4.

Kód z číselníku NIPEZ

71300000-1

Název z číselníku NIPEZ

Technicko-inženýrské služby

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

71300000-1

Název z číselníku CPV

Technicko-inženýrské služby

Název předmětu

Technicko-inženýrské služby

Textové pole pro popis místa plnění

Místo dozorované stavby: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail07. 02. 2024 10:31Uveřejnění účastníků
Detail07. 02. 2024 10:31Uveřejnění výsledku
Detail09. 01. 2024 12:39Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail16. 11. 2023 09:43Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.