Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko III (opakovaná)

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Havířovsko III (opakovaná)

Systémové číslo NEN

N006/23/V00033159

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-052753

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00033159

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 11. 2023 10:50

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

19. 01. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vendula

Příjmení

Hyplová

E-mail

hyplova@mt-legal.com

Telefon 1

+420 596629503

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje, a to zejména v oblasti Havířovsko III po dobu 10 dopravních let, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Dopravní obslužnost bude v této oblasti zajišťována výhradně pomocí Vodíkových autobusů dle definice v příloze č. 1 Smlouvy (s výjimkou záložního vozidla a Vozidel provozní zálohy, která budou s pohonem na CNG). Přílohy č. 4 a 9 Technických a provozních standardů ODIS obsahující informace o systémech Virtuální ODISka a BČK Moravskoslezské karty obsahují důvěrné informace. Zadavatel poskytne příslušnou část zadávací dokumentace dodavatelům v souladu s ust. § 36 odst. 8 ZZVZ ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“). Závazný vzor NDA, tvořící Přílohu č. 3, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

60112000-6

Název z číselníku NIPEZ

Služby veřejné silniční dopravy

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

60112000-6

Název z číselníku CPV

Služby veřejné silniční dopravy

Název předmětu

Služby veřejné silniční dopravy

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 01. 2024 15:58Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail27. 12. 2023 09:31Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail27. 12. 2023 08:41Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail27. 12. 2023 08:38Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace27. 12. 2023 09:28Vendula Hyplová
Detail18. 12. 2023 13:04Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail18. 12. 2023 13:03Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail04. 12. 2023 14:34Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 11. 2023 10:50Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


16. 11. 2023 00:0020. 11. 2023 00:00F2023-052753Oznámení o zahájení zadávacího řízení