Interaktivní výukové programy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Interaktivní výukové programy

Systémové číslo NEN

N006/23/V00034168

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00034168

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

460 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 11. 2023 12:22

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

21. 12. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Monika

Příjmení

Bernatíková

E-mail

monika.bernatikova@msk.cz

Telefon 1

+420 595622903

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění interaktivních výukových programů (besed) pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a středních škol. Interaktivní programy budou probíhat v prostorách již vybudované unikátní interaktivní expozice s názvem „Tělo a technika“ a v prostoru „Divadla vědy“, které se nachází v Dolní oblasti Vítkovice (Svět techniky). Expozice je zaměřena na tělesná a smyslová postižení, na mentální postižení, duševní onemocnění a také na témata poruch autistického spektra a demence a promítání minipořadů „Žít normálně“. Zajištění místa plnění není předmětem této zakázky. Zadavatel zajistí místo plnění na základě samostatné nájemní smlouvy uzavřené s jeho vlastníkem. Dodavatel pomocí interaktivních exponátů přiblíží návštěvníkům život lidí s různými druhy postižení, dá jim možnost osobního setkání a debaty s člověkem s postižením, a zároveň přiblíží i technický pokrok, který pomáhá těmto lidem jejich postižení zvládat. Celkem se jedná o realizaci 80 interaktivních výukových programů (80 akcí) pro třídní kolektivy. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Žít normálně II“, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_006/0000935, klíčové aktivity 3 „Osvětové a destigmatizační aktivity“, který byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost plus (dále jen „OPZ+“) Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách, zejména v příloze č. 1 – Podrobná specifikace (viz Zadávací dokumentace). Prohlídka místa plnění: V případě zájmu o prohlídku místa plnění se zájemci přihlásí e-mailem na adresu: monika.bernatikova@msk.cz nejpozději do 6. 12. 2023 do 12:00 hodin. V případě, že se zájemci na prohlídku místa plnění přihlásí, bude se konat dne 7. 12. 2023, sraz zájemců bude v 10:00 hodin na recepci Velkého světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice tj. budovy s č. p. 3004, v Ostravě-Vítkovicích.

Kód z číselníku NIPEZ

80000000-4

Název z číselníku NIPEZ

Vzdělávání a školení

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

80000000-4

Název z číselníku CPV

Vzdělávání a školení

Název předmětu

Vzdělávání a školení

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail23. 01. 2024 10:14Došlo k uveřejnění dokumentu 114 Oznámení o výběru.pdf.
Detail06. 12. 2023 15:47Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail06. 12. 2023 15:44Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail29. 11. 2023 12:22Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.