Úklidové služby pro objekty PMS

Základní informace


Název zadávacího postupu

Úklidové služby pro objekty PMS

Systémové číslo NEN

N006/19/P00000085

Aktuální stav ZP

Plánován

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19P00000085

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 09. 2019 09:30

Specifikace podání


Kontaktní osoba zadavatele


Předmět


Popis předmětu

Cílem průzkumu trhu je získat aktuální tržní informace ohledně cen v oblasti úklidu kancelářských prostor. Probační a mediační služba (dále jen „PMS“), jako organizační složka státu podřízená Ministerstvu spravedlnosti ČR bude vyhlašovat veřejnou zakázku na dodavatele úklidu svých vybraných cca 40 středisek (územní pobočky PMS). Střediska jsou rozmístěná napříč celou republikou a vždy jsou umístěna v okresních městech. V souladu se Standardem úklidových služeb, který zpracovalo Ministerstvo financí ČR, bude cena úklidu odvozena na základě jednotkových cen úklidu m2 dle typu (kategorie) prostor. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 4 roky. Pro umožnění účasti na výběrovém řízení co největšímu počtu uchazečů (zejm. menší firmy spíše regionálního charakteru) bude zakázka rozdělena na části (předpoklad cca 6 částí přičemž jedna z nich bude úklid budovy ředitelství PMS v Praze). Zakázku budeme zadávat jako vyhrazenou, tj. výdaj bychom realizovali jako tzv. náhradní plnění.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 09. 2019 11:59Uveřejnění výsledku
Detail19. 09. 2019 09:30Uveřejnění zadávacích podmínek