Obec Nová Ves

Základní informace


Úřední název

Obec Nová Ves

IČO

00572632

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 732100809

E-mail

obec@novaveskd.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecNovaVesKD

Datum uveřejnění ve VVZ

08. 07. 2024 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

08. 07. 2024 17:04

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2024-031418

Sídlo/místo podnikání


Obec

Nová Ves

Část obce

Nová Ves

Číslo popisné

65

PSČ

34506

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ032

Informace o neaktivních profilech zadavatele


https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-nova-ves_5006/04. 04. 201708. 07. 2024