Obec Popelín

Základní informace


Úřední název

Obec Popelín

IČO

00247286

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 384397554

E-mail

ou@popelin.cz

WWW

https://www.popelin.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecPopelin

Datum uveřejnění ve VVZ

14. 04. 2022 02:05

Datum vytvoření profilu v NEN

13. 04. 2022 11:32

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2022-014044

Sídlo/místo podnikání


Obec

Popelín

Část obce

Popelín

Číslo popisné

93

PSČ

37855

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031