Obec Přehořov

Základní informace


Úřední název

Obec Přehořov

IČO

00252719

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 381521344

E-mail

podatelna@prehorov.cz

WWW

https://www.prehorov.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ObecPrehorov

Datum uveřejnění ve VVZ

19. 02. 2021 02:03

Datum vytvoření profilu v NEN

18. 02. 2021 17:02

Evidenční číslo profilu ve VVZ

2021-006558

Sídlo/místo podnikání


Obec

Přehořov

Část obce

Přehořov

Číslo popisné

11

PSČ

39201

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031