ROUCHOVANY – OBYTNÁ LOKALITA „ZA PLACHOVÝMA“

Základní informace


Název zadávacího postupu

ROUCHOVANY – OBYTNÁ LOKALITA „ZA PLACHOVÝMA“

Systémové číslo NEN

N006/20/V00034097

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-046469

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00034097

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Užší řízení

Specifikace zadávacího řízení

Užší řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

30. 12. 2020 10:43

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

21. 01. 2021 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Vladimír

Příjmení

Černý

E-mail

obec@rouchovany.cz

Telefon 1

+420 568865220

Předmět


Popis předmětu

Stavba řeší přípravu území pro budoucí umísťování objektů rodinných domků. Součástí technického řešení je dopravní infrastruktura, technická infrastruktura: dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, STL plynovod, VO.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Kraj Vysočina

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZ063Kraj Vysočina

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail31. 10. 2022 14:12Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail19. 09. 2022 12:30Uveřejnění účastníků
Detail19. 09. 2022 12:30Uveřejnění výsledku
Detail30. 03. 2022 10:04Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 12. 2021 11:41Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail21. 04. 2021 14:36Uveřejnění účastníků
Detail21. 04. 2021 14:36Uveřejnění výsledku
Detail21. 04. 2021 14:30Uveřejnění písemné zprávy
Detail12. 01. 2021 11:54Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail30. 12. 2020 10:46Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 12. 2020 00:0030. 12. 2020 00:00Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu