STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU – K.Ú. ŠEMÍKOVICE, Č. P. 59

Základní informace


Název zadávacího postupu

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU – K.Ú. ŠEMÍKOVICE, Č. P. 59

Systémové číslo NEN

N006/23/V00027794

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00027794

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

3 089 037,27

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 10. 2023 11:04

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

23. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Vladimír

Příjmení

Černý

E-mail

obec@rouchovany.cz

Telefon 1

+420 568865220

Předmět


Popis předmětu

1. etapa řeší rekonstrukci střechy a stropu a s tím spojené práce (podlaha půdy, hromosvod, klempířské práce, pokrývačské práce, a tak dále). Stávající krov bude kompletně rozebrán, poškozené prvky nahrazeny novými a bude provedena nová střešní krytina. Stávající komíny vyspraveny, nadstřešní části provedeny nové z plných pálených režných cihel s dvoustupňovou profilací. Klempířské prvky všechny nové z pozinkovaného plechu natřeny v barvě krytiny, popřípadě lakovaný plech. Stavba je kulturní památkou, která je vedená jako: škola – působiště rodičů Vítězslava Nezvala, zapsané do státního seznamu 3.5.1958, číslo rejstříku ÚSKP 45158/7-3073.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Kraj Vysočina

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ063Kraj Vysočina

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail16. 11. 2023 12:36Uveřejnění písemné zprávy
Detail16. 11. 2023 12:28Uveřejnění účastníků
Detail16. 11. 2023 12:28Uveřejnění výsledku
Detail26. 10. 2023 14:17Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail04. 10. 2023 15:24Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail04. 10. 2023 11:04Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.